[ Precizní účetnictví pod odborným dohledem ]

Vedení účetnictví a daňové evidence

 • vedení finančního účetnictví v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, prováděcími vyhláškami a účetními standardy
 • zajištěno účetními, kteří jsou zapojeni do systému certifikace Svazu účetních
 • sestavování měsíčních závěrek, výkazů a jiných výstupů požadovaných klientem
 • zpracování přiznání k DPH včetně návazných přehledů (souhrnné a kontrolní hlášení)
 • vedení pomocných knih a evidencí – kniha došlých a vydaných faktur, evidence majetku
 • zpracování roční účetní závěrky a vytvoření podkladů pro přiznání k daním z příjmů
 • vedení daňové evidence v souladu se zákonem č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů
 • účtovat i evidovat příjmy a výdaje lze též na střediska, činnosti nebo zakázky
 • kontrola platební morálky odběratelů – upomínky, penalizace, zápočty
 • vymáhání pohledávek právní cestou
 • komunikace s bankou – elektronické příkazy k úhradě
 • pro firmy se zahraniční majetkovou účastí jsme schopni výstupy z účetnictví včetně daňových přiznání zasílat také v němčině a angličtině
 • výstupy z účetnictví, daňové evidence i mezd je možno exportovat v datových formátech – soubory xls, doc, pdf, XML, HTML
 • Více zde: https://dukpt.webnode.cz/vedeni-ucetnictvi-a-danove-evidence/

Maximalizujte svůj finanční potenciál beze stresu

Naše daňové poradenství vám ukáže, jak mohou být daně výhodné pro váš byznys, nikoli jen nutné zlo.

Odkryjte s námi řešení vašich účetních výzev. Společně překonáme každou překážku!

Odesláním formuláře souhlasíte s ochranou osobních údajů.