[ jak pracujeme ]

Spolupráce

Spolupráce probíhá na základě mandátní smlouvy o poskytování daňového, účetního a ekonomického poradenství. Tato smlouva je s klientem uzavírána na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou tři měsíce. Součástí smlouvy jsou obchodní podmínky, které stanovují konkrétní termíny pro předávání dokladů a podobně.

Účetnictví vedeme v sídle naší společnosti, v případě potřeby docházíme přímo do sídla klienta.

Nabízíme též možnost tzv. vzdáleného přístupu klienta na náš server, takže kdykoliv máte k dispozici výstupy z účetnictví (tj. pasivní přístup – pouze prohlížení a tisk výstupů). Vzdálený přístup na náš server lze též využít pro pořizování prvotních dokladů (faktury, pokladna) přímo klientem, zaúčtování těchto dokladů zůstává v naší kompetenci (tj. aktivní přístup včetně editace dokladů).

Spoluprací s námi se klient zbaví starostí se svým účetnictvím, mzdovou agendou a podobně, může se tak více věnovat svému podnikání. Šetří nejenom svůj čas, ale i náklady na účetní (odvody z mezd), specializované programy, školení, kancelářské potřeby a podobně.

Podnikatel se nemůže pojistit proti škodám, které mohou vzniknout při vedení vlastního účetnictví.

U nás je toto pojištění samozřejmostí – klientům ručíme za námi způsobené finanční škody, proto jsme pojištěni!

Naší předností je, že se snažíme jednat s každým klientem individuálně, vyjít tak vstříc jeho konkrétním požadavkům a snížit tak jeho starosti s účetnictvím na minimum.

Samozřejmostí z naší strany je pečlivá ochrana a důvěrnost dat a informací získaných za doby spolupráce s klientem.

Kalkulaci cen provádíme individuálně s ohledem na rozsah agendy.

Jestliže není ve Vašich silách si vést účetnictví nebo nechcete za externí služby platit horentní částky, obraťte se na nás.

Těšíme se na spolupráci!

Maximalizujte svůj finanční potenciál beze stresu

Naše daňové poradenství vám ukáže, jak mohou být daně výhodné pro váš byznys, nikoli jen nutné zlo.

Odkryjte s námi řešení vašich účetních výzev. Společně překonáme každou překážku!

Odesláním formuláře souhlasíte s ochranou osobních údajů.