[ Jak se staráme o Vaše údaje? ]

Ochrana osobních údajů

Zásady práce s vašimi osobními údaji

Jsme společnost Daňová a účetní kancelář Vaněk s.r.o., se sídlem Primátorská 65, Prachatice II, 38301 Prachatice, IČO: 26042428, DIČ: CZ26042428, zapsaná pod spisovou značkou C 24452/MSPH u Krajského soudu v Českých Budějovicích.

Zastihnete nás na e-mailu: vanek@dukpt.cz
A na tel. č.: +420 603 523 927

V rámci našeho podnikání zpracováváme některé osobní údaje. Více se o tom dočtete v tomto dokumentu.

Zpracování osobních údajů upravuje hlavně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které znáte jako GDPR.

A. Zpracování osobních údajů v případě vaší poptávky

Pokud poptáváte rezervace a jiné služby, budeme pracovat s údaji, které v poptávce uvedete. Nejčastěji to je e-mailová adresa, jméno, příjmení, případně telefonní číslo a vaše bližší požadavky.

Tyto údaje budeme zpracovávat pro odbavení vaší poptávky, po dobu nezbytně nutnou. Pokud spolupráci nenavážeme, budeme vaše osobní údaje zpracovávat nejdéle 3 měsíce od naší poslední komunikace.

Toto zpracování nám povoluje GDPR (čl. 6 odst. 1 písm. b) – jednání o smlouvě)

B. Zpracování osobních údajů v případě poskytování služeb

Pokud jste naším zákazníkem, budeme pracovat s Vašimi fakturačními a kontaktními údaji a budeme evidovat námi poskytnuté služby a podklady, které se k nim vážou.

S těmito údaji pracujeme, abychom jsme Vám mohli služby poskytnout, realizovat, poté je fakturovat a dále abychom splnili povinnosti, které nám plynou z právních předpisů (hlavně v oblasti daní, účetnictví a pohostinství).

Tyto údaje budeme zpracovávat po dobu poskytování služeb a dále po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy (nejčastěji je to doba 10 let od posledního poskytnutí služby, která plyne z daňových předpisů).

Toto zpracování nám povoluje GDPR (čl. 6 odst. 1 písm. b) – plnění smlouvy a čl. 6 odst. 1 písm. c) – plnění zákonných povinností).

C. Newslettery (obchodní sdělení)

Pokud se nám zapíšete do newsletteru, použijeme Vaši e-mailovou adresu pro rozesílku novinek, slevových akcí a speciálních nabídek.

Souhlas můžete vzít kdykoliv zpátky, případně rozesílku přímo prostřednictvím zaslaného newsletteru odhlásit.

Do mailing listu si vás zařazujeme na 2 roky od udělení vašeho souhlasu.

Kdo se k datům může dostat?

Vaše osobní údaje střežíme jako oko v hlavě. Přesto byste měli vědět, že osobní údaje (často v zašifrované podobě) mohou být přístupné i jiným osobám, protože pro své podnikání využíváme jejich nástroje a služby. Jsou to:

Jaká máte práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů?

Nařízení GDPR Vám dává mimo jiné právo obrátit se na nás a chtít informace, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme, vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a nechat je aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování, můžete požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů, požadovat po nás v určitých situacích výmaz osobních údajů a v určitých případech máte právo na jejich přenositelnost. Udělené souhlasy jsou kdykoliv odvolatelné a proti zpracování na základě oprávněného zájmu lze vznést námitku.

Pokud si myslíte, že s daty nepracujeme správně, máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, případně se se svými nároky obrátit na soud.

Nemáme jmenovaného pověřence pro ochranu osobních údajů a data nijak neprofilujeme.